Za Chomýží po nové cyklotrase už na podzim

29.01.2013 13:33

Pro zvýšení komfortu cykloturistů bude v letošním roce město Krnov pokračovat v budování cyklotras. Nejpozději v říjnu uvede do provozu nový dvoukilometrový úsek na trase Chomýž-Krásné Loučky.
„Cyklotrasa naváže na již vyznačené úseky od Města Albrechtic do obce Linhartovy a mezi Chomýží a Krnovem. Kromě stavebních úprav komunikací dojde k úpravě koryta Kobylího potoka, k vegetačním úpravám pro začlenění stavby do území, bude vybudována lávka přes Kobylí potok a odpočívka u fotbalového hřiště v Krásných Loučkách. Úpravami projde dopravní značení a částečně i povrchy stávající asfaltové komunikace,“ uvádí vedoucí investičního oddělení Georgios Bazakas. Předpokládané náklady na stavbu jsou odhadované na pět milionů korun. V současné době je vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele stavby, jeho vítěz by měl začít stavět v dubnu. 
Příprava na stavbu úseku cyklotrasy č. 55 z Krnova-Chomýže do Krásných Louček trvala řadu let. Zcelování pozemků komplikovaly problematické vlastnické vztahy, posléze se město několikrát snažilo získat na stavbu dotaci z Evropské unie. To se nakonec  podařilo. Uspělo v Regionálním operačním programu Moravskoslezsko, který výstavbu cyklotrasy podpoří dotací ve výši 2,8 milionu korun.