Opava - Čavisov - Opava

12.06.2013 22:00

Jaktař-Opava-Podvihov-Památný Dub-Budišovice-Čavisov-Kyjovice-Pustá Polom-Na Nové-Raduň-Opava-Kateřinky